En flygbild över Boulogner och delar av centrala Skövde

Är du en av 1 200?

Under hösten går en ny medborgarundersökning ut till 1 200 av Skövdes invånare mellan 18-84 år. Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten.

Det är SCB som genomför medborgarundersökningen på uppdrag av oss på Skövde kommun. Alla svar är viktiga för oss i vårt arbete för att fortsätta utveckla Skövde och den service vi erbjuder.

För den som inte blir en av de 1200 utvalda tar vi gärna emot idéer och synpunkter om vårt arbete via formuläret kontakta oss eller via kontaktcenter, 0500-49 80 00.

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning på deras webbplats.