Försvarsmakten övar framryckning i stadsmiljö

15 mars mellan kl. 8-13 kommer försvarsmakten öva framryckning i stadsmiljö, vilket innebär att det kommer röra sig militärer i centrum.

Fredag 15 mars kommer försvarsmakten öva framryckning i stadsmiljö. Det innebär att cirka 70 soldater kommer att röra sig på gator i centrum. Ingen eldgivning med lös ammunition kommer att ske, utan övningen gäller enbart rörelse och pågår mellan kl. 8-13.