Medarbetare sopar gatan.

Nu vårstädar vi

Vi har börjat vårstäda genom att grov-sopa gång- och cykelbanor innan vi startar för fullt vecka 13.

Vårstädningen påbörjas vecka 13 och är indelad i tre etapper:

Under etapp ett med start v. 13 städas Skultorp, Östermalm och Hentorp. Etapp två: Berget, Norrmalm och Ryd. Etapp tre: Trädgårdsstaden. 

Centrum påbörjas v. 15 och skolområden v.16.

Under arbetet med sandsopning delas Skövde in i två delar: norra delen och södra delen. Vartannat år finsopas norra delen och vartannat den södra. En finsopning innebär att personal själva går och blåser rent runt lyktstolpar och utrymmen där maskinerna inte kommer åt. Det året det inte finsopas sker endast en grovsopning med maskiner. 2019 är det den södra delen som finsopas. 

Läs mer under städning av gator och torg.

Trottoarer i Skövde kommun städas av fastighetsägare. Det är önskvärt att gruset på trottoaren sopas ut på gatan så att vår personal kan samla upp det när de åker förbi.