Tekniskt fel påverkade system - är nu åtgärdat

Under lördagen den 27 april genomfördes ett planerat underhåll och ombyggnad i stadshusets olika elsystem. I samband med detta uppstod ett tekniskt fel som medförde att olika system inom kommunen låg nere under ca två timmar. Felet har lokaliserats till ett konstruktionsfel i en switch och har nu åtgärdats. Samtliga system fungerar som de ska igen.

Under de två timmar som problemet påverkade systemen så kunde berörda verksamheter övergå till manuella rutiner och verksamheten kunde fortsätta.

— Samtliga verksamheter har kunnat hantera det här genom att använda sig av de rutiner som finns på plats för att handskas med sådana här situationer, säger Ulf Karlsson, stadshuschef i Skövde kommun. Det är aldrig bra att sådant här händer, men vi har nu kunnat identifiera och avlägsna orsaken till problemet. Personalen som har hanterat detta har gjort en mycket bra insats.