Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt

I morgon tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt.

Länsstyrelsen har samrått med länets räddningstjänster och fattat beslutet om att häva förbudet mot grillning på egen tomt. Därför släpper Länsstyrelsen förbudet mot grillning på egen tomt från och med tisdag den 14 augusti kl 09.00.

Grill- och eldningsförbud i Skövde kommun

All eldning och grillning med öppen låga är fortfarande förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt. Läs mer här.