280 nya yrkeshögskoleplatser till Skövde

Vuxenutbildning Skövde har idag av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljats 280 yrkeshögskolplatser av tre befintliga utbildningar; Medicinsk sekreterare, Demensspecialiserad undersköterska och Stödpedagog.

I september stängde 2017 års ansökningsomgång gällande att få bedriva utbildningar på yrkeshögskolenivå. Av 1208 inkomna ansökningar beviljades 525 stycken (43%).

 

Vuxenutbildning Skövde fick fortsatt förtroende att erbjuda följande utbildningar;

  • Medicinsk sekreterare – bunden utbildning i Skövde, helfart, 2 år
  • Demensspecialiserad undersköterska – distansutbildning med närträffar i Skövde, halvfart, 2 år
  • Stödpedagog – distansutbildning med närträffar i Skövde, halvfart, 2 år

 

Med beslutet följer statsbidrag om cirka 20 miljoner kronor för att genomföra utbildningarna.

Beslutet innebär att Vuxenutbildning Skövde 2018 erbjuder sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt vårdadministration. Detta då Vuxenutbildning Skövde förra året beviljades fyra nya utbildningar; Ambulanssjukvårdare, Äldrespecialiserad undersköterska, Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi och Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård.

Yrkeshögskoleutbildningarna är riksrekryterande och söks och bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Representanter från Västra Götalandsregionen och Skaraborgskommunerna har varit mycket delaktiga i arbetet med att ansöka om utbildningarna.


 Mer information

Besök vår webbplats: skovde.se/yhutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats: www.myh.se

Yrkeshögskolans webbplats: www.yrkeshogskolan.se

 
Kontaktpersoner

Frida Eliasson, Enhetschef yrkeshögskoleutbildning Vuxenutbildning Skövde

0737-12 26 55           frida.eliasson@skovde.se

Johan Strömberg, Avdelningschef Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

0705-489077             johan.stromberg@skovde.se