Alliansen presenterar förslag för att korta kön till musikskolan

Idag presenterade företrädare för Alliansen i Skövde ett pilotprojekt för att korta köerna till musikskolan.

Pilotprojektet kallas Musikraketen och innebär att ett samarbete inleds med Studiefrämjandet norra Skaraborg. Genom Musikraketen ska elever som står i kö till musikskolan erbjudas gruppundervisning i samverkan med Studiefrämjandet. Undervisningen kommer ske i musikskolans lokaler i Kulturfabriken och avgiften kommer vara densamma som för gruppundervisning i den kommunala musikskolan. Idag är det kö till sång, piano, gitarr och slagverk.

Alliansen föreslår att 500 000 kronor ska avsättas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att finansiera projektet. Beslutet om att använda utvecklingsmedel ska fattats av kommunstyrelsen den 19 juni. Om beslutet går igenom där är förhoppningen att Musikraketen startar redan i höst.  

Redan i programförklaringen för mandatperioden 2015–2018 fanns en politisk viljeinriktning uttryckt om att fler ska få tillgång till musikskolan utan att stå i kö.

- Vi är glada att genom det här projektet kunna erbjuda alla barn och unga möjligheten att testa och utveckla sina musikaliska förmågor och det är extra roligt att vi gör det tillsammans med den ideella sektorn, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

-  Det nya arbetssättet kommer testas i en pilotverksamhet under ett år, för att därefter utvärderas av kultur- och fritidsnämnden, säger Kaj-Eve Eneroth (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  

 

Kontakt: 
Katarina Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande 0734-61 42 77