Äta tillsammans – uppskattat initiativ som vidareutvecklas

Inom äldreomsorgen i Skövde kommun pågår projektet ”Äta tillsammans” som syftar till att öka äldres välbefinnande och möjliggöra social gemenskap vid måltider.

Sedan ett par år tillbaka har möjligheten att äta tillsammans funnits på Träffpunkten i Skultorp. Nyligen har projektet utökats till Ekedals äldrecentrum på Östermalm och Timmersdala skola. I Timmersdala sker aktiviteten i nära samarbete med skolan. Där serveras maten i skolans lokaler vilket främjar möten mellan barn och äldre.

– Det här är ett politiskt initiativ som kom till efter dialog med pensionärsföreningen SPF. Det är värdefullt att vi tillsammans kan hitta former för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre, det ligger helt i linje med Vård- och omsorgsnämndens mål och strategier, säger Theres Sahlström (M), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Alla pensionärer är välkomna

Projektet vänder sig till alla pensionärer i Skövde kommun och är ett uppskattat initiativ.

– I både Skultorp och Timmersdala har vi 10–15 personer bokade varje vecka. Det är ungefär så många platser vi har möjlighet att erbjuda just nu. Skulle fler visa intresse så får vi hitta lösningar för det med. På Ekedal har vi än så länge inte nått ut till lika många men vi hoppas kunna få igång full aktivitet även där, säger Karin Lundberg, enhetschef för Träffpunkt/Caféer på Skövde kommun.

Genom att anställa serviceassistenter som måltidsvärdinnor har denna typ av aktivitet möjliggjorts. Tanken är att fortsätta utveckla projektet och erbjuda fler möjligheter att äta tillsammans på olika platser i kommunen där intresse finns.


Kontakt
Theres Sahlström (M)
Ordförande, Vård- och omsorgsnämnden
0708-75 07 27
theres.sahlstrom@politiker.skovde.se

Per Granath
Sektorschef, Sektor vård och omsorg
0500 - 49 85 27
per.granath@skovde.se

Karin Lundberg
Enhetschef Träffpunkt/Caféer, Sektor vård och omsorg
0500-49 79 64
karin.lundberg@skovde.se

Välkommen att besöka verksamheterna! Kontakta då Karin Lundberg.