Bra resultat för Skövde i nationell mätning

Skövde ligger bättre till än riket när det gäller vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning hos personer som bor på särskilt boende. Det visar en nationell undersökning vars resultat kom i veckan.

I Skövde ingick 315 vårdtagare i mätningen, varav noll procent hade infektioner som förvärvats på det särskilda boendet jämfört med två procent i riket. Andelen vårdtagare med antibiotika var en procent i Skövde jämfört med tre procent i riket.

- Vi är mycket glada över det här resultatet och ser det som ett kvitto på ett bra arbete. Att minska infektioner och antibiotikaanvändningen är viktigt och något som vi ständigt arbetar med. Våra sjuksköterskor har stor kompetens inom området och ett väl fungerade samarbete med ansvariga läkare i primärvården, vilket jag tror har stor betydelse för resultatet, säger Ewa Hjerpe, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvård på sektor vård och omsorg.

Det är Folkhälsomyndigheten som i samarbete med det nationella kvalitetsregistret Senior alert årligen mäter vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning hos personer som bor på särskilt boende. Mätningen genomfördes under vecka 46–47 på totalt 18 613 vårdtagare från 129 av Sveriges kommuner.

 

Frågor besvaras av:

Ewa Hjerpe, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvård, sektor vård och omsorg
0500-49 87 14 ewa.hjerpe@skovde.se

 

Mer information om mätningen finns här.