Eldningsförbud i Skövde kommun

På grund av torra marker gäller eldningsförbud utomhus i skog och mark från och med den 24 maj och tillsvidare.

Under perioden när eldningsförbud råder kan eldning tillåtas endast på fasta grillplatser med galler och cementringar. Engångsgrillar får inte användas. Medborgare uppmanas att att vidta största försiktighet och försäkra sig om att all glöd är släckt innan man lämnar platsen. 

Denna förskrift träder i kraft 2018-05-24 och gäller tills beslutet upphävs.

Frågor hänvisas till Räddningtjänsten Östra Skaraborg.