Eldningsförbud

Nu är det väldigt torrt i naturen och därför införs eldningsförbud i skog och mark från 29 juni och tillsvidare.

Under perioden när eldningsförbudet gäller är det endast tillåtet att elda på fasta grillplatser med galler och cementringar. (Engångsgrillar får inte användas.) Ta gärna med extra vatten när du åker ut och grillar så att du kan försäkra dig om att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Var försiktig och håll uppsikt!

Denna förskrift träder i kraft 2018-06-29 och gäller tills beslutet upphävs.

Frågor hänvisas till Räddningtjänsten Östra Skaraborg.