Eldningsförbudet utökas

Eldningsförbud råder sedan den 29 juni i Skövde kommun på grund av att det är extremt torrt i skog och mark. Rådande eldningsförbud utökas nu så att ingen eldning i skog och mark längre är tillåten, inte ens vid fasta grillplatser.

Många bränder rasar i landet, läget är allvarligt, och allmänheten uppmanas till stor försiktighet och att ha vatten tillgängligt vid all typ av grillning. Sedan tidigare gäller att engångsgrillar inte får användas i skog och mark och även triangakök ska undvikas. Vid skogsarbete och liknande arbete där risk för gnistbildning kan uppstå, vidtag försiktighetsåtgärd.

I anslutning till bostäder är det tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, om de inte utgör risk för brandspridning. Tändvätska ska användas med stor försiktighet, välj helst annat tänddon. Det får inte finnas risk för brandspridning till mark eller  omgivning. Grillen ska hållas under uppsikt under grillning och efter grillning, tills grillen är sval.

Denna förskrift träder i kraft 2018-07-20 och gäller tills beslutet upphävs.

Frågor hänvisas till Räddningstjänsten Östra Skaraborg.