Enighet för Västra stambanans utbyggnad

Kommuner utmed Västra stambanan, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren gör gemensam sak och påbörjar nu det långsiktiga arbetet med att Västra stambanan ska få fyrspår mellan Alingsås och Göteborg.

– Enighet gör störst skillnad när prioriteringar ska göras till Nationell plan för infrastruktur. Därför har vi börjat där, säger Katarina Jonsson ordförande i Västra Stambanegruppen. Idag presenteras enigheten vid en pressträff i Skövde.
 
Sedan lång tid tillbaka, och inte minst i vår, har det varit stora störningar på järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Trots tågkaoset finns inte några större investeringar på Västra stambanan med i den nationella planen för transportinfrastrukturen 2018–2029, som regeringen beslutade före sommaren.

 – Vi behöver öka tempot annars riskerar vi att bli förbisprungna och tappa i tillväxt, säger nätverkets ordförande Katarina Jonsson, kommunalråd i Skövde kommun.

– Nu ska vi ta fram studier och underlag som ska vässar vår argumentation om vikten av att öka kapaciteten på Västra stambanan. Regeringen har pekat ut bristande kapacitet, punktlighet, robusthet och säkerhet samt långa restider men endast mindre åtgärder finns med i transportinfrastrukturplanen 2018–2029.

Kommunerna utmed Västra stambanan är överens om att detta är den viktigaste åtgärden. Tillsammans med övriga intressenter vill nätverket nu få fram utredningar i tid så att nästa nationella plan om fyra år har med de nya spåren.

– De närmaste fem åren planerar flera trafikföretag, där bland SJ och Västtrafik, att kraftig öka persontågstrafiken. Det på en stambana som redan idag har en trafikinfarkt med en bana som är kraftigt överbelastad, säger regionrådet Johnny Magnusson, Västra Götalandsregionen. Vi gör därför gemensam sak så att även näringslivets transporter med växande godstrafik och terminalverksamheter längs stråket får erforderlig kapacitet och tillgänglighet till Göteborgs hamn.

Stambanan är också av avgörande betydelse för godstransporterna i hela Skandinavien.

– Sedan snart hundrafemtio år är Västra stambanan pulsådern för godsets transporter i Sverige. Förbättringar på stambanan ger omgående effekt för hela Sverige, säger Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren.

 

I ett första läge har kommunerna utmed stambanan tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren avsatt fem miljoner för utredningsarbete. Siktet är inställt på att inom två år ha utredningar klara för att kunna ta ställning till när ett nytt dubbelspår ska kunna stå färdigt. Under hösten kommer Örebro- och Göteborgsregionen att uppvaktas med målsättningen att de ansluter sig till arbetet och den gemensamma målsättningen. 

 

Mer information
För ytterligare information Katarina Jonsson, Ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Skövde 031-792 11 30 Jan Bremer, ansvarig tjänsteman Västra Stambanegruppen 0500-49 88 12

 

Kontaktuppgifter till alla intressenter

 

Västra Götalands- regionen

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordf.

0730-98 48 00

Västra Götalands- regionen

Birgitta Losman (MP)

Regionutvecklingsnämndens ordf.

070-367 95 80

Västra Götalands- regionen

Ulf Eriksson (C)

Regionutvecklingsnämndens vice ordf.

070-648 51 11

Västsvenska Handelskammaren

Johan Trouvé

VD

031-83 59 01

Alingsås kommun

Daniel Filipsson (M)

Kommunstyrelsens ordf.

0322-61 61 22

Falköpings kommun

Dan Gabrielsson (S)

Kommunstyrelsens ordf.

0515-88 51 04

Flens kommun

Anders Berglöv (S)

Kommunstyrelsens ordf.

0157-43 00 00

Gnesta kommun

Johan Rocklind (S)

Kommunstyrelsens ordf.

  • ·         0158-27 51 44

Hallsbergs kommun

Magnus Andersson (S)

Kommunstyrelsens ordf.

0582-68 52 50

Herrljunga kommun

Johnny Carlsson (C)

Kommunstyrelsens ordf.

0513-171 10

Katrineholms kommun

Lars Härnström (M)

Kommunstyrelsens vice ordf.

0150-570 60

Laxå kommun

Bo Rudolfsson (KD)

Kommunstyrelsens ordf.

0584-47 31 24

Lerums kommun

Lennart Wassenius (C)

Kommunfullmäktiges ordf.

070-762 80 16

Partille kommun

Stefan Svensson (M)

Kommunstyrelsens ordf.

031-792 11 30

Skövde kommun

Katarina Jonsson (M)

Kommunstyrelsens ordf.

0500-49 81 25

Töreboda kommun

Bengt Sjöberg (M)

Kommunstyrelsens ordf.

0506-180 00

Vingåkers kommun

Anneli Bengtsson (S)

Kommunstyrelsens ordf.

0151-191 09

Vårgårda kommun

Bengt Hilmersson (C)

Kommunstyrelsens ordf.

0322-60 06 09