Fem hembesök istället för två

Forskning visar på vikten av att få hembesök när man fött barn. Från och med maj erbjuds alla förstagångsföräldrar i Töreboda kommun och Södra Ryd i Skövde kommun, fem hembesök istället för två som det ser ut idag.

– På hembesöken skapar vi möjligheter för att föräldrarna får det stöd de behöver för att ta hand om sitt barn. Därför vill vi nu erbjuda fler, säger Christina Djäken, Utvecklare inom Barnhälsovården i Skaraborg.

Hembesöken sker i samverkan mellan mödravård, barnhälsovård och familjestöd. Detta för att ge en ökad möjlighet till föräldrarna att stärka sin föräldraroll, bygga tillitsfulla relationer och skapa delaktighet hos båda föräldrarna. Föräldrar är experter på sina egna barn. Det är därför i första hand föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i det föräldrastöd som erbjuds.

I Finland och Rinkeby har de arbetat på liknade sätt med goda resultat. I Rinkeby kunde de vid en uppföljning se en ökad vaccinationsgrad, minskade akuta besök på vårdcentral, barnhälsovård samt inom slutenvården. I Finland har de gjort en uppföljning efter 20 år och kan se att ungdomarna, vars föräldrar fick hembesök har en bättre psykisk hälsa och fullföljer sina studier i högre grad än de som inte fick hembesök.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beviljat medel till arbetet med att utveckla denna arbetsmodell som ska ge ett ökat stöd till förstagångsföräldrar.

Kontakt:
Christina Djäken, verksamhetsutvecklare Centrala Barnhälsovården i Skaraborg
Tfn: 010 - 441 38 20, 0709 - 31 50 52, christina.djaken@vgregion.se

Gunilla Carlsson, folkhälsostrateg, Skaraborgsenheten/avdelning Folkhälsa, Västra Götalandsregionen, Skövde kommun, tfn 0500-49 86 12, gunilla.carlsson@skovde.se

Pia Gustavsson Skaraborgsenheten/avdelning Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,
tfn 072-978 01 75, pia.gustavsson@toreboda.se,