Fler bostäder på berget viktigt för Skövdes utveckling

Alliansen och Socialdemokraterna i Skövde har gjort ett gemensamt ställningstagande och är överens om att man vill se fortsatt bostadsproduktion på kanten av Billingen, som ett led i Skövdes utveckling.

För att möjliggöra bostadsproduktion krävs att de klackar som finns på berget idag bryts bort samt att det skapas förutsättningar för att kollektivtrafikförsörja området. Därför planerar kommunen att fullfölja KSAUs beslut från juni i år att förlänga avtalet om markupplåtelse med Skanska som arrendator av täkten i Billingsryd.

– Vi ser positivt på möjligheten att framöver fortsätta bostadsproduktionen på vårt attraktiva berg. För en hållbar samhällsutveckling är det viktig att kunna försörja det området med kollektivtrafik, en ny anslutningsväg ger nya förutsättningar för att inleda dialog med Västtrafik om kollektivtrafik i Hasselbacken, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya avtalet sträcker sig fram till 2031 och förutsätter att det finns en ny anslutningsväg till täkten. Beslutet om avtalet ska fattas i februari. Efter avtal med Skövde kommun är det Skanskas uppgift som arrendator att söka fortsatt tillstånd för täktverksamheten samt för den nya anslutningsvägen och placering av den.

– Som ägare till marken beslutar Skövde kommun vad vi anser att marken kan få användas till. Sedan är det är Länsstyrelsen och vidare instanser som ger tillståndet för fortsatt brytning och dragning av väg, säger Ulrika Johansson (C), tillträdande förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Fortsatt brytning i Billingsryd ses som viktigt för både Skövdes och Skaraborgs fortsatta utveckling.

 – Genom fortsatt brytning av diabas kan många arbetstillfällen i Skaraborg säkras, det är viktigt för Skövdes ställning som arbetsmarknadsnav och draglok i Skaraborg. I all typ av samhällsutveckling kan det ibland finnas intressen som står emot varandra och som noga måste vägas samman. Vårt ställningstagande öppnar för en fortsatt möjlighet och sedan låter vi Länsstyrelsen göra den avvägningen, säger Marie Ekman (S), oppositionsråd.

 

Kontaktpersoner

Katarina Jonsson 0734-61 42 77

Ulrika Johansson 070-869 11 89

Marie Ekman 070-561 25 02