FN-rollspel avslutar elevers arbete om flyktingars situation

Under tisdag den 28 februari och onsdag den 1 mars kommer cirka 90 elever i samhällsprogrammets andra årskurs att genomföra ett FN-rollspel. Det är finalen på ett arbete om flyktingars situation som pågått under de senaste veckorna.

Syftet med dessa två dagar är att FN-rollspelet ska göra internationell politik begriplig. När eleverna får möta varandra i rollen som delegater från olika länder blir de snabbt engagerade.  De får de lära sig mer om den komplexa klimatfrågan och samtidigt uppleva hur det diplomatiska spelet förs. Som verkligheten visat kan det vara svårt att nå framgång när olika intressen står mot varandra, men även detta är en del av syftet med ett rollspel. Deltagarna tränas också i förhandlingsteknik, argumentation och retorik.

Media hälsas välkomna
Tid: Tisdag 28 februari kl. 12.50
Plats: Stadshuset, Sessionssalen, plan 5

Rollspelets generalförsamling sammanträder i stadshusets sessionssal, en lokal där vanligtvis verkliga politiska beslut fattas. Inledningstalare blir rektor Mari-Louise Brage. Elever från årskurs 3 agerar ordförande i generalförsamlingen och i de två utskotten.

Elever från medieinriktningen bevakar och dokumenterar konferensen genom att göra en webbtidning. 

Gymnasium Skövde Västerhöjd är en FN-skola och rollspelet är ett exempel på skolans engagemang i internationella frågor.

Kontakt
Mikael Holst
Programledare Samhällsvetenskapsprogrammet
0500-49 37 64