Företagsklimatet sjunker i Skövde kommun

Idag kom Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Rankingen visar att Skövde kommun tappar 48 placeringar och hamnar på plats 115.

- Vi är inte nöjda med det här resultatet och kommer arbeta hårt för att nå en attitydförändring och stärka förtroendet hos näringslivet. Det är otroligt viktigt för Skövdes utveckling att vi har ett gott företagsklimat, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Företagarnas upplevelse har försämrats främst när det kommer till handläggningstider, tillgång till bostäder, infrastruktur och kommunala tjänstepersoners förståelse för företagande.  

- Vi har sedan tidigare påbörjat ett arbete med Näringslivsforum för att ta fram en handlingsplan för företagsklimat och en strategi för etableringar, ett arbete som vi måste intensifiera ytterligare. Vi har rekryterat en näringslivschef med erfarenhet av att stärka företagsklimatet som börjar den första oktober. När det gäller bostäder ligger vi på topp tio bland kommuner där det byggs mest i Sverige och vi gör historiskt stora satsningar i infrastruktur. Framöver måste vi ytterligare utveckla dialogen och stärka samarbete med näringslivet, säger Katarina Jonsson.  

Om undersökningen:
Rankingen genomförs årligen av Svenskt Näringsliv och baseras på en enkätundersökning om attityden hos kommunens företagare. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger på en enkätundersökning till företagen och politiker som genomfördes under perioden januari-april 2017 samt statistik från SCB och UC. Läs mer om undersökningen på www.foretagsklimat.se

 

Frågor besvaras av:
Katarina Jonsson 073-461 42 77