Fortbildnings- och inspirationsdag för fritidshemspersonal

För första gången samlas nu all fritidshemspersonal på skolorna i Skövde för en gemensam fortbildnings- och inspirationsdag.


Dagen är en del av en större satsning som Sektor barn och utbildning gör för fritidshemmens utveckling. På inspirationsdagen kommer forskaren Eva Kane föreläsa om bland annat olika perspektiv på leken och dess stora betydelse för lärande.

Som en del i satsningen för fritidshemmens utveckling har man har även arbetat fram en egen fortbildningsmodul utifrån ett koncept som Skolverket använder sig av i kollegialt lärande. Denna fortbildning har redan startat på samtliga skolor.

Media hälsas välkommen till inspirationsdagen
Tid: Fredag den 19 januari kl. 08.00-11.30. Önskar man ställa frågor finns tid för detta kl. 07.50 och efter kl 11.15.
Plats: Pingstkyrkan, Lögegatan 1 i Skövde.

Kontaktperson:
Pernilla Engqvist-Widegren
Avdelningschef Sektor barn och utbildning 
0500-49 80 00

Fakta om Eva Kane:
Eva Kane är lektor vid Stockholms Universitet. Kanes avhandling heter Playin practices in school – age childcare: An action researsch project in Sweden and England. Frågor som berörs är - Hur ger man utrymme för lek på fritidshem? Hur kan man tänka om lek vid förändringar?