Genom hållbara investeringar bidrar Skövde kommunkoncern till minskade CO2-utsläpp

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga rapport ”Green Bonds Impact Report”. Rapporten beskriver miljöeffekten av de investeringsprojekt som finansieras genom så kallade gröna lån.

En stor andel av Skövde kommuns investeringsprojekt präglas av ett miljö- och hållbarhetstänk och i nuläget är 11 projekt, om totalt 1758 miljoner, finansierade genom gröna lån.

 • Billingskola etapp 1
 • Billingskola etapp 2
 • Bissgårdens förskola
 • Claesborgs förskola
 • Tidans förskola
 • Tradgårdsstadens skola
 • Ekedals förskola
 • Aspö Ekologi (AB Skövdebostäder)
 • Ekedal (AB Skövdebostäder)
 • Frostaliden (AB Skövdebostäder)
 • Block 4 - Bioeldat kraftvärmeverk (Skövde Värmeverk AB)

 

Kommuninvests rapport visar bland annat att de cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån årligen bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år. Genom att låna grönt är Skövde kommun med och bidrar till den minskningen.

Mer information

Totalt hade 27 miljarder kronor beviljats via Kommuninvest till 146 gröna kommunala investeringsprojekt per 31 december 2017. Kommuninvest är den största långivaren till kommunsektorn och ägs gemensamt av 277 kommuner och 11 landsting/regioner.

Kommuninvest Green Bonds Impact Report, December 2017 finns för nedladdning på Kommuninvests hemsida (rapporten finns enbart på engelska). Effektrapporteringen sker i enlighet med riktlinjer fastställda inom ramen för ett nordiskt samarbete (Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.) Beräkningen av vad utsläppsminskningen innebär i vardagliga termer har skett i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

För frågor kontakta:

Bas Thijssen, finanscontroller Skövde kommun 0500-49 81 93

Sari Strömblad, miljöstrateg Skövde kommun 0500-49 85 38