God kvalitet på Skövde kommuns tjänster

Snabba svar på e-post, förbättrad information på webben och nöjda äldre. I onsdags presenterade Sveriges Kommuner och Landsting resultatet för 2017 års undersökning av kommunernas kvalitet och effektivitet. Skövde ligger bra till inom flera områden.

Kvalitetsutveckling ett prioriterat område

Skövde har ett resultat som inom flera områden placerar kommunen bland de bättre i landet. Precis som tidigare år syns goda resultat inom tillgänglighet, invånarna får till exempel snabbt svar på ställda frågor via e-post.

– De senaste åren har vi satt ett än större fokus på kvalitetsutveckling, och det är glädjande att se att det ger resultat. I ett växande Skövde ökar efterfrågan på kommunens service och tjänster och då är det viktigt att vi jobbar för att bibehålla och utveckla god kvalitet i våra verksamheter, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

En av de verksamheter som har förbättrat sina resultat är socialtjänsten. Det handlar bland annat om korta handläggningstider för beslut om försörjningsstöd men också om andelen ungdomar som inte kommer tillbaka till socialtjänsten inom ett år efter avslutad insats.

Förbättrad information på webben

En av de största enskilda förbättringar som skett under året gäller informationen på webben. Resultatet i undersökningen har ökat markant sedan förra mätningen. Det innebär förbättringar inom ett tjugotal områden.

– Förra året var vi medvetet självkritiska när vi skattade webben och sedan dess har vi jobbat systematiskt med att komplettera, förenkla och förbättra informationen för användarna, säger kommunikationschef Anna Hartung.

Nöjda äldre men kontinuiteten kan bli bättre

Inom vård- och omsorg visar undersökningen att det finns utrymme för förbättring när det gäller personalkontinuiteten, det vill säga hur många olika anställda i hemtjänsten som besöker en vårdtagare under en 14-dagarsperiod.

– Personalkontinuiteten är ett redan känt förbättringsområde som vi jobbar med. Ser vi till helheten så är våra äldre nöjda med kommunens äldreboenden och även med hemtjänsten. Strategin framåt är att jobba ännu mer med den enskildes behov och önskemål i fokus säger Jonas Engelbrektsson, avdelningschef för äldreomsorgen.

Bakgrund

Skövde och 256 andra kommuner har under 2017 deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet”, KKiK. Undersökningen visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner och består av ett fyrtiotal nyckeltal fördelade på fem områden.

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling

 

Läs mer om kommunens kvalitetsarbete 

www.skovde.se/kommun-politik/Kvalitetsarbete/Kvalitetsmatning

Kontakt

Sofia Brunér, kvalitetschef
Sofia.bruner@skovde.se
0500-49 78 24