Goda förutsättningar för mer bussåkning i Skövde enligt projektet Bussmiljönärerna

Deltagarna i projektet Bussmiljönärerna är positiva till att åka buss istället för bil och lyfter fördelarna för miljön, att man slipper leta parkering och att det är mindre stressande att åka buss.

Deltagarna har under fyra månader haft som uppgift att minska sitt bilåkande och istället ta bussen till och från jobbet. Nu är projektet slut och tillsammans gjorde deltagarna 76 procent av sina resor med buss.

 – Deltagarna har varit spridda i tätorten, ingen har bott och arbetat i samma område. Det vi ser är att den stora majoriteten har kunnat göra 70 till 90 procent av resorna till och från arbetet med bussen. Slutsatsen vi drar är att det finns goda förutsättningar för att åka mer buss redan idag, säger Ludvig Isacsson, energi- och klimatrådgivare på Skövde kommun och även projektledare för Bussmiljönärerna.

Att åka mer buss påverkar deltagarna olika. Några känner sig mer fysiskt aktiva och att man är piggare när man kommer till arbetet. Att slippa tänka på väder och trafik, att man träffar bekanta på bussen, att chaufförerna är trevliga, slippa skrapa rutor och att man bara får vara själv i sina tankar en stund är saker deltagarna uppskattar.

 – Det har varit smidigt att åka buss, över förväntan faktiskt. Jag har känt mig mindre stressad än när jag åkte bil. Just det här att slippa hitta parkering på morgonen och att man slipper ta bort snö och is från bilen. Framöver tänker jag åka buss på vintern och cykla på sommaren, säger deltagaren Elisabeth Sandh Lindgren.

Projektet visar att det finns många fördelar med att åka buss istället för bil.

 – Vi vet från andra projekt att pengar ofta är en stor motivator till beteendeförändring. Det är därför intressant att deltagarna i Bussmiljönärerna anger bättre miljö och att de slipper leta parkering som de främsta skälen till att åka mer buss, säger Ludvig.

 – Våra kundmätningar visar att vi hade 98 procent nöjda kunder i Skövde stad första kvartalet 2018, och det är förstås jätteroligt att även Bussmiljönärerna uppskattar att resa med oss, säger André Sellén, trafikchef på Nobina som ansvarar för all linjetrafik i Skaraborg åt Västtrafik.

 Kontakt

Ludvig Isacsson, energi- och klimatrådgivare
ludvig.isaksson@skovde.se
0500-49 82 39