Gymnasiestipendiat reser till Aten

Vilma Holmgren, elev vid Gymnasium Skövde, har visat goda studieresultat i latin och har fått ett stipendium av Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner och Staffan Edmars fond. Nu reser hon till Aten.

Stipendiet för elever i årskurs 3 som visat goda studieresultat i latin utlystes av Svenska Klassikerförbundet. De som fick årets stipendie var Vilma Holmgren, elev vid Gymnasium Skövde Västerhöjd och Clara Silfverswärd Dahlgren, Stockholm, elev vid Kungsholmens gymnasium. Det är Svenska Atheninstitutet som anordnar resan till Aten 2- 9 maj där stipendiaterna gör studiebesök och utflykter till arkeologiskt kända landmärken i Grekland.

Vilma Holmgren är väldigt intresserad av språk och av humanistiska ämnen. Hon har läst franska och spanska och har fått DELE, som är ett spansk internationellt språkdiplom. Tillsammans med andra elever på skolan har Vilma påverkat skolan att utöka kursen i latin och nu fördjupar de sina kunskaper gällande den romerska och grekiska kulturen, samt latinet som språk.

Stipendiet bekostar resan till Aten som sker mellan den 2- 9 maj 2018. För att komma i kontakt med Vilma kontaktas läraren Teresa Ciaccio Linderoth.

 Kontakt:
Teresa Ciaccio Linderoth, lärare Humanistiska programmet, Gymnasium Skövde
Telefon 0500-493779 / 070-5473233
Teresa.Linderoth@skovde.se