Hög boendetrivsel i Trädgårdsstaden

En undersökning visar att de boende i Trädgårdsstaden trivs väldigt bra och nästan alla ser sig själva bo kvar i området under de kommande fem åren.

Det som framförs som Trädgårdsstadens främsta styrkor är att det finns förskola/skola, att det är nära stan och affärer samtidigt som den lantliga känslan finns kvar. Dessutom är det ett nybyggt och barnvänligt område. 

Under vintern 2017/2018 lät vi undersökningsföretaget HKL Research genomföra en boendeenkät i Trädgårdsstaden för att ta reda på hur de boende upplever att det är att bo i Trädgårdsstaden. Totalt har 128 intervjuer genomförts med personer över 18 år.

Resultatet i korthet

De boende i Trädgårdsstaden är mycket nöjda. Så gott som samtliga, 96 procent, svarar att det är troligt att de kommer att bo kvar i Trädgårdsstaden de kommande fem åren. 

– Det är knivigt att jämföra olika bostadsområden, men att trivseln i Trädgårdsstaden är mycket hög råder ingen tvekan om. 97 procent uppger att de trivs bra eller mycket bra och ingen trivs dåligt. I andra bostadsområden har trivseln legat runt 90 procent och dålig trivsel kan uppgå till 3 procent, menar Hanne Larssen, VD på HKL Research. 

Det som efterlyses mest och som de boende menar skulle kunna förbättras i området är framför allt fler gästparkeringar samt bättre bussförbindelser. Annat som skulle kunna förbättras är skötseln av området. Några saknar också olika former av träningsmöjligheter, promenadstråk, grönområden, restaurang, fotbollsplan och andra aktiviteter för äldre barn samt gemensamhetsytor. 

– En del av det som efterfrågas är sådant som är på gång i etapp 2 eller planeras i kommande etapper i området och vi ser över fler förbättringsmöjligheter efter underökningens resultat, säger Ingemar Frid, planarkitekt på Skövde kommun. Det är positivt att höra att de boende trivs i området, det tyder ju på att planeringen fallit väl ut. Det känns också bra att konceptet är uppskattat när vi fortsätter planera framtida etapper utefter Trädgårdsstadsmodellen.

Kontakt:
Maria Bolin, kommunikativ samhällsplanerare
Telefon 0500-49 81 89
maria.j.bolin@skovde.se