Högstadieelever från Ryd åker till Tyskland

Fyra elever och en lärare reser, genom projektet Open minds, open borders, till Fulda i Tyskland.

Projektet Open minds, open borders har som huvudsyfte att unga människor ska få en mer inkluderande och tolerant attityd till människor från andra kulturer och religioner inom Europa. Genom samarbete ska eleverna få möjlighet att lära mer om andra kulturer och se skillnader på ett positivt sätt. Ytterligare ett syfte är att eleverna ska vara förberedda på att arbeta och leva i den digitala världen.


I januari i år var fyra elever och två lärare från Rydskolans högstadium i Tunbridge i England då det första utbytet ägde rum. Nu är det alltså dags för projektets andra utbyte då fyra elever och en lärare reser till Fulda i Tyskland på söndag den 15 april.

Projektet finansieras av pengar från Erasmus+.

Media hälsas välkommen att träffa elever och lärare
När: Fredag 13 april
Tid: Kl. 10.00
Var: Rydskolans högstadium, entrén, Timmervägen 1, Skövde.

Kontakt:
Sofie Nystedt
E-post: sofie.nystedt@skovde.se
Telefon: 0734-204 90