Informationsträff om Billingeprojektet

Media bjuds in att närvara vid en informationsträff angående Billingeprojektet måndagen den 26 februari. Träffen sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie möte.

Vid informationsträffen kommer projektledare Ingemar Linusson informera om vad som händer i projektet just nu. Det kommer också presenteras nya illustrationsskisser på hur ombyggnationen av området kan komma att se ut.

Plats: 

Stadshuset, Sessionssalen Elin

Tid: 

17.30-17.55 (med efterföljande frågestund för media). Observera att kommunfullmäktiges möte startar klockan 18.00 och sker parallellt med frågestunden.

Kontakt:

Ingemar Linusson, projektledare Billingeprojektet
0500-49 81 75