Ingen gående studentkortege i Skövde 2018

Rektorerna på Skövdes gymnasieskolor har beslutat att det i år inte genomförs någon gående kortege i Skövde.

I september 2017 beslutade samtliga sex gymnasieskolor i Skövde gemensamt att inte längre arrangera en motordriven kortege vid studentfirandet. Den främsta orsaken är att vi rektorer, som har arbetsmiljöansvaret, anser att riskerna för olyckor är för stora vid motordrivna korteger. De sex gymnasieskolorna hade istället ambitionen att anordna en gående kortege genom centrala Skövde. Denna förändring orsakade mycket diskussioner ute på skolorna, och åsikterna bland årets studenter har gått isär i frågan.

Torsdagen den 15 mars anordnade de sex skolorna ett gemensamt stormöte där elevrepresentanter från alla avgångsklasser och rektorer deltog. Resultatet av mötet blev att det skulle genomföras en omröstning ute i klasserna om studenterna ville att det skulle anordnas en gemensam gående kortege eller inte. Under den gångna veckan har rektorerna varit ute i klasserna och pratat om frågan och genomfört omröstningar där eleverna fått rösta en och en. Resultatet visar att det finns en stor majoritet bland studenterna att de inte vill ha en gående kortege.

Vi rektorer på Skövdes gymnasieskolor har efter sammanställning av omröstningens resultat beslutat att vi i år inte genomför någon gående kortege i Skövde. De sex skolorna kommer  istället att avsluta sina studentfiranden vid respektive utspring från skolorna och därefter önskar vi rektorer alla våra studenter ett fortsatt festligt studentfirande.

Samtliga gymnasierektorer i Skövde
Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd,
Lichron Teknikgymnasium, Plusgymnasiet,
Praktiska gymnasiet, Volvogymnasiet,  IT-gymnasiet

Kontakt
Erik Eriksson, Rektor Gymnasium Skövde
Telefon 0500-49 75 02
erik.eriksson@skovde.se