Kommunen tillträder fastigheter på Billingen

Idag tillträder Skövde kommun som ägare till Blå Hallen, Billingebadet och tillhörande markområden.

Tillträdet innebär att kommunen nu kan påbörja arbetet med att förbereda och iordningställa badet inför säsongsöppnandet. Efter sommaren kommer badet renoveras.  

Betalning för fastigheterna och markområdet sker först när en kongresshall är uppförd och slutbesiktigad. Om så inte skett inom fyra år uteblir betalning, men kommunen kvarstår som ägare.

Vid frågor kontakta:
Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande 0734-614277

Under "dokument" finns en bild från tillträdet med Katarina Jonsson och Jorunn Caruthers, fastighetsförvaltare First Hotel.