Kundnöjdheten för bygglov ökar stort

Den senaste mätningen av Löpande Insikt visar att kundnöjdheten för handläggningen av bygglov i Skövde kommun har ökat markant under 2017.

Under 2016 låg NKI-värdet på 59, för att under 2017 uppgå till hela 73. Resultatet har förbättrats inom alla delområden, som tillgänglighet, bemötande och effektivitet. Tidigare presenterad statistik visar att både antalet inkomna bygglovansökningar och beviljade bygglov har ökat kraftigt under de senaste åren i Skövde kommun.

 – Eftersom Skövde växer i hög takt är det stort tryck på alla våra verksamheter, bygglov inte minst, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Den kritik som tidigare har funnits har vi tagit till oss och jobbat hårt med för att vända. Att vi idag visar goda resultat ger oss ytterligare motivation till att fortsätta arbeta för att bli ännu bättre.

 – Jag vill skicka en stor eloge till bygglovenheten som hållit upp under det hårda tryck som varit under 2017, säger Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef. Vi ser till och med ser en förkortning av handläggningstiderna under samma period. Detta är en effekt av en lång tids kvalitetsutveckling samt stor kompetens och erfarenhet hos handläggarna.

 – Sedan 2013 har vi arbetat fokuserat med en helt digital ärendegång, från det att kunden söker bygglov via vår e-tjänst till det färdiga beslutet, säger Claes Clausen, bygglovchef. Hade vi inte gjort detta förarbete hade vi inte kunnat bibehålla den snabba leveransen under det hårda tryck vi haft. Att vi har en helt digital process gör oss nära på unika bland Sveriges kommuner.

 För att möta kundernas behov arbetar man ännu mer med att tillgängliggöra information och ge mer tid för rådgivning genom utökade öppettider.

 – Det som oftast ger längre handläggningstider är att ett ärende inte innehåller alla handlingar från början, säger Claes Clausen. Det är vårt ansvar att se till att kunden vet vad man ska skicka in och här kommer vi fortsätta kvalitetssäkra.

Om Löpande Insikt

Kontinuerligt genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som heter Löpande Insikt. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. För att resultatet ska vara godkänt krävs ett NKI-värde på 62, medan ett bra resultat landar mellan 70–80.

Kontakt
Caroline Hagström
0724-59 09 22
caroline.hagstrom@skovde.se