Mångsidiga måndagar: Litteratur som stänger in eller befriar med Jimmy Vulovic

Ord kan befria eller förtrycka. Skönlitteraturen är ett kraftfullt vapen, ett tveeggat svärd som kan användas för att antingen öppna upp och utveckla människor eller för att sluta oss kring olika propagandabudskap.

Propagandister har i alla tider och kulturer försökt fånga och utnyttja skönlitteraturens påverkanskraft. Under föreläsningen visar Jimmy Vulovic med ett antal exempel hur sådana försök kan se ut. Dessutom pratar han om vad som skiljer propagandisters och författares förhållningssätt till litteraturen åt och hur det i sin tur påverkar deras sätt att berätta.

Jimmy Vulovic disputerade 2009 med en avhandling om de båda arbetarförfattarna Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund. Han har därefter författat flera böcker om propaganda, exempelvis Propagandans berättarteknik (2016) och Propaganda: Historia, teori och analys (2017).

Medarrangörer: Kommunens barn- och ungdomsstrateg

Media hälsas välkomna.

Tid: Måndag 26 februari klockan 18.00

Plats: Stadsbiblioteket, Skövde Kulturhus

Kontakt:
Eva Kihlström, programansvarig biblioteksassistent,
Telefon 0500-49 80 70 
eva.kihlstrom@skovde.se