Mångsidiga måndagar - Världslitteraturdagen

I rara vänners lag – att arbeta med äldre boksamlingar på bibliotek.

Helena Backman berättar om hur det är att arbeta med äldre material och hur detta skiljer sig från att arbeta med modernare samlingar på bibliotek.

Helena Backman är bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek, Kulturarvsavdelningen, Äldre tryck och specialsamlingar sedan 2016. Hon har ett speciellt intresse för bokband och provenienser. Tidigare har hon arbetat på Stifts- och landsbiblioteket i Skara med de äldre samlingarna där (2006-2013), och varit ansvarig för de äldre samlingarna på Stockholms universitetsbibliotek (2013-2016).

Tid: Måndag 23 april kl 18.00
Plats: Stadsbiblioteket, Skövde Kulturhus

Kontakt:
Eva Kihlström, programansvarig biblioteksassistent
Telefon 0500-49 80 70
eva.kilstrom@skovde.se