Maria Jansson blir ny stabschef för sektor barn och utbildning

Nu är det klart att Maria Jansson, idag avdelningschef för förskolan i Skövde kommun, blir ny stabschef på sektor barn och utbildning.

Som stabschef får hon bland annat chefsansvar för de sektorsövergripande stödfunktionerna och ett samordningsansvar för den fortsatta verksamhetsutvecklingen i ett 1-20 års perspektiv.

- Jag är väldigt glad att Maria tar sig an detta nya uppdrag. Hon är en mycket duktig chef och ledare och är väl insatt i sektorns arbete och övergripande frågor, hon kommer passa mycket bra i rollen som stabschef, säger Katarina Lindberg, chef sektor barn och utbildning.

- Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag och att få arbeta med sektorns utveckling utifrån ett delvis nytt perspektiv, säger Maria Jansson.

Rekryteringen av en ny avdelningschef för förskolan kommer att påbörjas inom kort och en tillförordnad avdelningschef för förskolan kommer utses under tiden.