Medborgarlöfte om ökad trygghet i Ryd centrum

Ryd centrum ska uppfattas som en trygg plats att vistas på. Det är målet i 2018 års medborgarlöfte från Polisen och Skövde kommun samt samverkanspartners.

Målet kvarstår från 2017 och visar på att arbetet är långsiktigt och att man tar ett steg i taget för att uppnå resultat. Under 2018 kommer Polisen och Skövde kommun särskilt fokusera på att öka tryggheten i Ryd centrum och närliggande platser. Syftet är att de som bor, verkar i eller besöker Ryd ska uppfatta centrum som en trygg plats där de vill vistas.

- Det är viktigt att vi ser arbetet med att skapa trygghet som ett långsiktigt arbete där hela samhället tillsammans måste engagera sig. Effekten kommer inte från den enskilde utan från oss tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson. 

I årets medborgarlöfte förtydligas att det är fler aktörer än polis och kommun som har viktiga roller och är likvärdiga parter i detta samarbete. Några av dessa aktörer som även är med och undertecknar medborgarlöftet är Skövdebostäder AB, Hyresgästföreningen och Fastighets AB Balder.

En av de aktiviteter som planeras under året innebär att utveckla grannsamverkan som enligt flera studier har en brottsförebyggande effekt. Arbetet med trygghetsvärdar inleddes under föregående år och de kommer att fortsätta arbeta med trygghet och ökad vuxennärvaro. Andra aktiviteter som känns igen från föregående år är ökad synlighet och närvaro av polis samt nattvandringar.

-Vi är särskilt glada att vi i årets medborgarlöfte fått med fler samarbetspartners. Hyresgästföreningen, Balder AB och Skövdebostäder är viktiga och betydelsefulla aktörer i Skövde kommun och Södra Ryd. Vi hoppas framför allt på ett stort intresse kring årets nyhet Grannsamverkan. Det har efterfrågats av de boende själva, och vi ser gärna att många Södra Rydsbor engagerar sig i det då det är ett bra sätt att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt närområde, säger Jan Hellnevi Lokalpolisområdeschef östra Skaraborg.

 

För vidare information, kontakta:

Katarina Jonsson, kommunstyrelsen Skövde kommun, tfn 0722-29 78 40
Jan Hellnevi, Polismyndigheten, tfn 114 14
Dan Sandén, AB Skövdebostäder, tfn 0500-47 74 12
Thomas Emilsson, Fastighets AB Balder ,tfn 0500-46 88 40
Anders Forsberg, Hyresgästföreningen