Mottagnings- och modersmålsenheten uppmärksammas av riksdagsbesök

Mottagnings- och modersmålsenheten inom Skövde kommun har haft sin verksamhet igång i ett år och jobbat väldigt framgångsrikt.

Mottagnings- och modersmålsenheten  arbete uppmärksammas nu av ett riksdagsbesök då Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson besöker verksamheten tillsammans med bland annat Ulrica Johansson, kommunalråd (C) i Skövde kommun.

Vid besöket kommer man att visa vad som händer med elever som är nya i Sverige och börjar skolan på Mottagnings- och modersmålsenheten. Hur inskrivning och kartläggning går till och hur undervisningen bedrivs. Man kommer även att berätta om studiehandledarens roll och varför det är så viktigt att få fortsätta utveckla sitt modersmål parallellt med att man lär sig svenska.

Sektor barn- och utbildning har även satsat på en inläsningstjänst. Här finns flertalet av de läromedel som används i skolan inlästa. I denna tjänst finns också läromedel översatta till i nuläget fyra olika språk, arabiska, dari/persiska, somaliska och tigrinja. Denna tjänst är mycket användbar för alla lärare men också för de modersmålslärare som ger studiehandledning ute på skolorna. Vid besöket kommer några av de digitala verktyg som används på Mottagnings- och modersmålsenheten att visas.

Media hälsas välkommen!

Tid: Fredag 16 mars klockan10:30
Plats: Mottagnings- och modersmålsenheten, Loringavägen 22 i Skultorp.

Med på besöket är även:
Ulrika Carlsson, riksdagsledamot Skaraborg
Utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet
Orvar Eriksson, ordförande i barn och utbildningsnämnden
Kent Folkesson distriktsordförande Centerpartiet Skaraborg.

Kontakt:
Ulrica Johansson, kommunalråd (C)
Telefon: 070-869 11 89
ulrica.johansson@skovde.se

Mariethe Magnehed, rektor vid Mottagnings- och modersmålsenheten
Telefon 0500-49 78 37, 070-636 65 92
mariethe.magnehed@skovde.se


Mottagnings- och modersmålsenheten inom Skövde kommun arbetar med en enkel och samlad väg in till förskola och skola för alla nyanlända barn och unga som exempelvis kan vara asylsökande, anhöriginvandrare, barn till arbetskraftsinvandrare eller barn vars familjer är papperslösa. Det kan även vara barn och unga svenska medborgare som bott utomlands och inte tidigare gått i den svenska skolan. I dagsläget ges studiehandledning till cirka 260 elever på 27 språk. Mottagningsenheten organiserar också modersmålsundervisning till 600 elever.