Nationell Krami konferens i Skövde

Konferensen riktar sig till personer mellan 18 och 40 år som har svårt att komma in på arbetsmarknaden till följd av sociala svårigheter orsakade av kriminalitet och missbruk.

I veckan anordnar Skövde kommun en nationell Krami konferens tillsammans med
arbetsförmedlingen och kriminalvården. Krami är en samverkan mellan socialtjänsten, arbetsförmedlingen och kriminalvården med syfte att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete. 

Deltagare kommer att vara ca 120 Kramimedlemmar  från hela Sverige.

Under dagen kommer deltagarna få lyssna till olika workshops och dagen avslutas med föreläsning av Stefan Munck.

Press inbjuds att närvara under dagen.

Tid:  25 april kl. 09:00-16:00
Plats: Konferensen äger rum på Hotell Billingen Scandic och Kulturhuset

Kontakt:
Christel Bergström
Telefon 0500-49 86 37
christel.bergstrom@skovde.se