Träffa nattvandrare i Ryd

I Ryd arbetar Skövde kommun och Svenska Kyrkan tillsammans med att samordna nattvandring. Varje fredag mellan klockan 21.00 till cirka 01.00 är vuxna ute och nattvandrar i stadsdelen för att finnas till för ungdomar och övriga invånare.

Under våren har flera olika organisationer varit delaktiga i nattvandringen och ansvarat för var sin fredag. Svenska Kyrkan, Kabhor-föreningen, Muslimska Kulturföreningen, Skövde Skateförening, Skogsrokyrkan, Skövde Familjeförening och Syrianska kyrkan är några av dem som har deltagit. 

Media hälsas välkomna att delta på nattvandringen i Ryd!

Tid: fredag 8 juni klockan 21.00
Plats: Fritidsgården Flamman i Södra Ryds centrum

Samling sker på fritidsgården Flamman där de som nattvandrar träffas och får information om vad som sker under kvällen innan de beger sig ut i stadsdelen. 8 juni är det Syrianska kyrkan som ansvarar för nattvandringen.

Kontakt:
Milja Abraham David, Skövde kommun, samordnare nattvandring
070-8480148
sodraryd@nattvandring.se

Mark Hudson, Svenska Kyrkan, integrationsstrateg
0500-476586
mark.hudson@svenskakyrkan.se

Nattvandringen är en del av det medborgarlöfte som finns mellan Skövde kommun och Polisen. Läs mer på: www.skovde.se/nattvandring