Nätverksträff för Mobila närsjukvårdsläkare

Mobil Närvård Södra Skaraborg anordnar nätverksträff för Mobila närsjukvårdsläkare i Primärvården, Närsjukvårdsteam från SkaS Falköping, palliativt team från SkaS Skövde samt leg. personal och chefer för leg. personal i kommunerna.

Vårdsamverkan Södra Skaraborg (Skövde, Falköping och Tidaholm) är stolta över att få delta i ett förbättringsarbete som ska bidra till bättre vård för sjuka äldre.

Under förmiddagen ges deltagarna möjlighet att diskutera kring organisation, de medicinska vårdplanernas syfte och kvalitet samt teamsamverkan i det mobila närvårdsarbetet.

Media hälsas välkommen.

Datum: torsdag 17 maj
Tid: Nätverksträffen startar kl. 10.00. (Fika och möjlighet att prata med deltagarna från klockan 09.30)
Plats: Gothia Science Park Skövde, lokal Insikten

Kontakt
Ewa Hjerpe
Närvårdskoordinator Vårdsamverkan Skaraborg, Skövde kommun
Telefon 0500-498714
ewa.hjerpe@skovde.se