Nuläge områdesutveckling Ryd

Välkommen till en pressträff om pågående och planerade insatser inom ramen för områdesutveckling Ryd.

Representanter från Skövde kommun, polisen och de religiösa samfunden medverkar. 

Tid: onsdag 12 april klockan 15.00
Plats: Stadshuset, snipen plan 5