Nya stadsbussterminalen snart klar

För att underlätta för våra invånare och resenärer har stadsbussterminalen i Skövde byggts om under ett års tid.

Under denna tid har stadsbussterminalen haft tillfälliga hållplatser ett kvarter bort, men nu är terminalen snart klar och från och med måndag 23 oktober kl. 04.00 går alla stadsbussar återigen från den ombyggda terminalen.

Antalet invånare och resenärer i Skövde ökar, och i takt med det behövde kapaciteten och flexibiliteten för både lokal- och regionbussar ökas. Under ett års tid har stadsbussterminalen haft sin tillfälliga vistelse ett kvarter västerut.

– Ett så här omfattande gatuarbete i en miljö där väldigt mycket trafikanter rör sig innebär givetvis störningar, men det har lagts ner mycket arbete på att informera, skylta och leda om trafik. Det goda samarbetet mellan kommunen, Västtrafik, NCC och Nobina har varit en förutsättning för att få detta att fungera, säger Anna Möller, gata- och naturchef på Skövde kommun.

Tack vare bra kommunikation och samarbete mellan de inblandade aktörerna har det flutit på bra och kunderna har varit nöjda. Enligt Västtrafiks kundundersökning för första halvåret 2017 uppger 98 procent av kunderna i Skövde stadstrafik att de är nöjda.

– Nu har vi en modern stadsbussterminal på plats i Skövde. Det ger oss bättre möjligheter att ge våra kunder en riktigt bra service och potential att öka resandet i och omkring Skövde, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafiks styrelse.

Kundvärdar på plats
– Kundvärdar kommer finnas på plats för att hjälpa till att hitta rätt både före, under och efter flytten till den nya terminalen, säger André Sellén, trafikchef för Nobina som kör all linjetrafik åt Västtrafik i Skaraborg. Kundvärdarna finns där mellan den 20 oktober till 24 okober för att svara på frågor om hållplatslägen och busslinjer.

 

Kontakt
Per-Ove Andersson, projektledare
per-ove.andersson@skovde.se
0500-49 76 68