Positivt besked angående städning i förskolor och skolor

Tidigare idag kom Mark- och miljödomstolens dom angående frekvensen på städning i Skövde kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Beskedet är positivt för kommunen.

Miljönämnden i Östra Skaraborg (MÖS) beslutade i februari 2017 att förelägga Barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun att upprätta och införa utökade rutiner för städning i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Skövde kommun har överklagat beslutet, först till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som valde att gå på MÖS linje och därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat till kommunens fördel vilket grundar sig i att MÖS inte kunnat visa att kommunens städning inte når upp till kraven. De har heller inte utrett samtliga lokaler som innefattas av föreläggandet. Domstolen framhåller även att allmänna råd endast är vägledande.

- Det är glädjande att vi nu har fått ett positivt beslut i denna principiellt viktiga fråga, säger Katarina Lindberg, chef för sektor barn och utbildning.

Kontakt:
Katarina Lindberg
Chef sektor barn och utbildning
katarina.lindberg@skovde.se
0500-49 82 90

Emma Hellman
Kommunjurist
emma.hellman@skovde.se
070-191 74 50