Pressinbjudan: FN rollspel på Gymnasium Skövde

Media hälsas välkomna!

Tid:
Torsdag 8 februari, kockan 13:00-14:00
Plats: Sessionssalen, Stadshuset - plan

FN-konferens om flyktingsituationen
Gymnasium Skövde är FN-skola med stort engagemang i internationella frågor. Som ett led i detta arbete genomförs ett FN-rollspel där omkring 90 elever från Samhällsprogrammets årskurs 2 deltar. Rollspelet är finalen på ett ämnesövergripande arbete som pågått under de senaste veckorna. ”Generalförsamlingen” kommer att sammanträda i Stadshusets sessionssal. Som ordföranden, i generalförsamlingen och i de två utskotten, sitter elever från årskurs 3.

I rollspelet får eleverna lära sig mer om flyktingar och deras situation och samtidigt får de uppleva hur det diplomatiska spelet förs länder emellan. Deltagarna tränas i förhandlingsteknik, argumentation och retorik.

Förhoppningen är att FN-rollspelet ska göra internationell politik begriplig och när eleverna får möta varandra i rollen som delegater. Varje lands utskott, från bland annat Turkiet, USA, Libanon och EU, kartlägger sitt lands intressen, skriver resolutionsförslag och arbetar i lobby för att få gehör för sina frågor.

Elever från medieinriktningen bevakar och dokumenterar konferensen genom att göra en webbtidning.

Kontakt:

Mikael Holst
Programledare på samhällsprogrammet
Telefon 0500-49 37 64 
mikael.holst@skovde.se