Pressinbjudan: Nu är trafikplatsen vid Aspö klar!

Ombyggnationen av Vadsboleden vid trafikplats Aspö är klar! Projektet, som är en del av utvecklingen av Aspö, förbättrar trafiksituationen på Vadsboleden i och med att Skövde växer.

Nu inviger vi Skövde tätorts nya port från norr! Cirkulationsplatsen samt gång- och cykelbron över Vadsboleden vid Aspö finns nu på plats för att bemöta den ökande trafiken och underlätta framkomligheten för de fotgängare, cyklister och bilister som dagligen rör sig här.

Media hälsas välkomna att närvara vid invigningen.

Tid: 22 juni kl 15.00

Plats: Aspö trafikplats

Om projektet

Tidigare har det varit svårt för bilister att ta sig ut på Vadsboleden i höjd med Aspö. Den nya cirkulationsplatsen skapar smidigare påfart från kringliggande bostadsområden, höjer trafiksäkerheten samt ökar framkomligheten och kapaciteten. Den har två genomgående körfält och är utsmyckad med liknande kalkstensmurar som i Badhusrondellen och Lillegårdsrondellen.

Gång- och cykelbron gör det säkrare för dig som korsar Vadsboleden till fots eller på cykel och stråken binds nu samman på ett bättre sätt. Bron går från den gamla allén i Aspöområdet och ansluter ner på Rydsstigen. Vi har även byggt två nya busshållplatser utmed Vadsboleden för att förbättra för dig som åker kollektivt.

Kontakt

Daniel Lindh, projektledare

daniel.lindh@skovde.se

0500-49 81 41