Pressinformation kring enigheten för Västra stambanans utveckling

Media hälsas välkomna.
Tid: Torsdag 30 augusti kl. 14.00
Plats: Resecentrum Skövde. Entrén

Medverkande
Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordf.
Ulf Eriksson (C), Regionutvecklingsnämndens vice ordf.
Katarina Jonsson (M), ordförande i Västra Stambanegruppen
Lars Härngren (M), kommunstyrelsens vice ordf. Katrineholms kommun
Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordf. Alingsås kommun
Simon Waern (S), kommunstyrelsen ledam. Alingsås kommun

Kontakt
Katarina Jonsson (M)
Ordförande i Västra Stambanegruppen
0500-49 81 25