Annonsering av entreprenörer till Billingecentret

Nu tar Skövde kommun nästa steg i Billingeprojektet. Idag påbörjas annonsering efter de första entreprenörerna till Billingecentret. I detta skedet är det en restauratör och en entreprenör för uthyrning och försäljning av sportutrustning som söks.

Billingecentret går nu in i projekteringsfas och ett förslag till användning av ytor ska mejslas fram under hösten. Billingecentret är en central mötesplats som ska erbjuda det som besökaren efterfrågar för sin aktiva upplevelse – lokal mat, högkvalitativ utrustning, personlig vägledning, goda träningsmöjligheter, attraktiva samlingsplatser med mera.

- Det känns positivt att vi nu kan bjuda in näringslivet och på allvar påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete, säger Ingemar Linusson, projektledare för Billingeprojektet. Han fortsätter: För att utveckla en attraktiv destination med ett starkt erbjudande är det viktigt att fler aktörer är delaktiga i utvecklingen. Sedan tidigare har vi en tät dialog med föreningslivet, nu vill vi även involvera kommande entreprenörer.

Annonsering sker i Skaraborg, då det finns en tanke om att verksamheten på Billingen Skövde i första hand ska byggas på lokala resurser. Det finns möjlighet att lämna sin intresseanmälan fram till 15 juli. Sedan planerar kommunen att teckna avsiktsförklaringar med valda entreprenörer under augusti.

 

Kontakt:

Ingemar Linusson, fastighetschef tillika projektledare 0500-498175

Charlotte Backman, marknadschef Next Skövde 0500-44 66 50