Rastaktiviteter på Billingskolan

Satsningen på rastaktiviteter på Billingskolan har minskat konflikter och ökat koncentrationen i klassrummen.

På Billingskolan i Skövde har man sedan en tid tillbaka rastaktiviteter för eleverna. När man nu har varit igång ett tag så har personalen på skolan märkt att rastaktiviteterna bidrar till att motverka utanförskap och förebygger också mobbning och kränkningar. Man ser också att konflikterna på rasterna har minskat och att lärarna kan lägga mer tid på att bedriva undervisning på lektionerna än att lösa konflikter.

-        Vi tänker på att få en bra variation på lekar och aktiviteter som ska locka eleverna att delta, men det viktigaste är att ha skoj och att lekarna ska sprida glädje och skratt bland eleverna. Det ska vara roligt och alla elever ska längta till rasten, säger Patrik Sjölander, fritidspedagog på Billingskolan.

Utgångspunkterna för rastaktiviteterna är att de ska vara utmanande, roliga och där eleverna får möjlighet att träna:

  • Samarbete
  • Regelträning
  • Kroppskontroll
  • Motorik
  • Kondition
  • Leka tillsammans med andra elever som du annars inte leker med

 

Media hälsas välkommen till rastaktiviteter på Billingskolan
När: Fredag 6 april
Tid: Kl. 11.40
Var: Billingskolan, Norra Bergvägen 27 i Skövde

Kontakt:
Patrik Sjölander
E-post: patrik.sjolander@skovde.se
Telefon: 0500-49 70 12