Skolverket i dialog med Vux-Skaraborg

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket.

Skolverket vill på en bred och övergripande nivå fånga hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Skolverket vill till exempel följa arbetet med regional samverkan, rekrytering av elever, nyanländas etablering, systematiskt kvalitetsarbete med mera samt hur nya styrdokument och reformer påverkar kommunernas vuxenutbildning. Detta ligger sedan till grund för Skolverkets fortsatta arbete med att främja och stödja kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Dialogerna genomförs inom ramen för Skolverkets uppdrag om implementering av EU:s agenda för vuxnas lärande som syftar till att utveckla möjligheterna för vuxna att kunna ta del av det livslånga lärandet – med vuxenutbildningen som grund för kompetenshöjning, aktivt medborgarskap och social sammanhållning.

Dialogen anordnas i samverkan med Vuxenutbildningarna i Skaraborgs 15 kommuner (Vux-Skaraborg) och deltagare i dialogen är politiker och tjänstepersoner från samtliga kommuner i Skaraborg, Arbetsförmedlingen och Skaraborgs kommunalförbund.

- Kontakt och dialog med Skolverket är oerhört viktigt för oss inom vårt samverkansområde i Skaraborg. Dialogerna med Skolverket är ovärderliga för att upprätthålla den unika samverkan vi har inom vuxenutbildningen mellan Skaraborgs 15 kommuner, säger Johan Strömberg som är avdelningschef på Vuxenutbildning och arbetsmarknad på Skövde kommun. Johan är även kontaktperson mot Skolverket för Skaraborgs 15 kommuner.

Media hälsas välkomna för att höra mer dialogen.
Tid: Fredag 19 januari kl. 8.30–9.00 innan dialogen startar. Media är även välkomna att delta under hela dagens dialog kl. 8.30 – 15.00.
Plats: Gothia science Park i Portalen, konferensrummet Insikten. Kanikegränd 3B, Skövde.
Medverkande: Representanter från Skolverket och Vux-Skaraborg med flera.

Kontakt:
Johan Strömberg
Sektor medborgare och samhällsutveckling
Avdelningschef för Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad
Skövde kommun
0500-49 77 20
johan.stromberg@skovde.se

Simon Husberg
Undervisningsråd
Skolverket
08-527 334 15
Simon.Husberg@skolverket.se