Pressinbjudan: Skövde kan bli nationell IoT-hubb för innovativ samhällsutveckling

Skövde kommun strävar efter att vara en modern stad och ligger långt framme när det gäller IT och verksamhetsutveckling.

Som ett led i detta har kommunen tillsammans med ett antal aktörer ansökt om projektmedel hos Vinnova för att bli ett nav i arbetet med att lösa samhällsutmaningar med hjälp av Internet of Things.

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder, människor, djur och annat förses med små sensorer och processorer. Dessa enheter kan berätta saker och kan användas för att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Projektet adresserar flera områden. Skövdebostäder är en viktig aktör för tillgänglighet, att använda IoT inomhus och utomhus för ökad trygghet, livskvalitet och frihet för personer med funktionsnedsättning och för äldre. Ett annat område är källsortering, där Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) satsar på att revolutionera människors vilja och förmåga till fullgod sortering av matavfall.

Media hälsas välkomna till pressträff för mer information om projektet!

Tid: Torsdag 3 maj, kl 10.00
Plats: Vi möts upp i Stadshusets entré
Medverkande: Skövde kommun, Skövdebostäder och Avfallshantering Östra Skaraborg.

Kontakt:
Fredrik Edholm
IT-chef, Skövde kommun
fredrik.edholm@skovde.se
0500-49 85 10

Torbjörn Lahrin
Projektledare, Internet of Humans
tobbe@internetofhumans.se
070-208 20 85