Skövde kan bli nationell IoT-hubb för innovativ samhällsutveckling

Skövde kommun strävar efter att vara en modern stad och ligger långt framme när det gäller IT och verksamhetsutveckling.

Som ett led i detta har kommunen tillsammans med ett antal aktörer ansökt om projektmedel hos Vinnova för att bli ett nav i arbetet med att lösa samhällsutmaningar med hjälp av Internet of Things.

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder, människor, djur och annat förses med små sensorer och processorer. Dessa enheter kan berätta saker och kan användas för att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Vinnovas mål är att skapa nationella IoT-hubbar, det vill säga projekt som utvecklas till ledstjärnor, skapar uppmärksamhet, drar till sig ny finansiering och arbetar aktivt med att sprida projektresultat till andra offentliga organisationer. Projekten kommer att genomföras inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

- Om projektet beviljas får vi större möjlighet att möta kommande samhällsutmaningar. Genom IoT gör vi vardagen enklare för våra invånare genom smartare service, ökad livskvalitet och större delaktighet. Våra verksamheter kan effektivisera, därtill stärks även de medverkande kommunernas, företagens och högskolans konkurrenskraft, säger Fredrik Edholm, IT-chef på Skövde kommun.

Sektor vård och omsorg, Skövdebostäder och AÖS bland flera viktiga aktörer

Projektet adresserar flera områden. Skövdebostäder är en viktig aktör för tillgänglighet, att använda IoT inomhus och utomhus för ökad trygghet, livskvalitet och frihet för personer med funktionsnedsättning och för äldre. Ett annat område är källsortering, där Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) satsar på att revolutionera människors vilja och förmåga till fullgod sortering av matavfall.

- Vi ser en styrka i att ha många lokala aktörer, inte minst leverantörer, kopplade till projektet. Tillsammans tar vi Skövderegionen framåt, säger Fredrik Edholm.

Besked 8 maj

Skövde kommun och övriga projektparter har ansökt om 12 miljoner kronor under 3 år. Det är hård konkurrens och Vinnova har många ansökningar att ta ställning till. Besked väntas den 8 maj.

- IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle. Får vi inte finansiering genom Vinnova kommer vi att titta på andra vägar för att kunna erbjuda smartare service med hjälp av IoT, säger Fredrik Edholm.

Medverkande aktörer

Skövde kommun, Skövdebostäder, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde Värmeverk, Töreboda kommun, Törebodabostäder, Högskolan i Skövde, Alleato, Atea, Combitech, Consero, Imagimob, IP Only, Posifon, Sensative, WSP

Kontakt
Fredrik Edholm
IT-chef, Skövde kommun
fredrik.edholm@skovde.se
0500-49 85 10

Torbjörn Lahrin
Projektledare, Internet of Humans
tobbe@internetofhumans.se
070-208 20 85