Skövde kommun exempel när Kommuninvest får FN-pris

Inför klimattoppmötet i Bonn senare i höst uppmärksammar FN nitton globala initiativ som kan vara förebilder i klimatomställningen.

En av 2017 års pristagare blir det kommunala låneinstitutet Kommuninvest, som uppmärksammas för en modell som ger svenska kommuner och landsting tillgång till grön finansiering. Skövde kommun är en av de kommuner som arbetar aktivt med Gröna lån och lyfts fram som ett gott exempel i en film som kommer att visas i samband med att priset delas ut.

I Vision Skövde 2025 framgår tydligt att Skövde kommun ska arbeta för att värna natur och miljö och bidra till ett hållbart samhälle. Det är något som präglar de flesta av kommunens investeringsprojekt. Sedan cirka ett år tillbaka arbetar kommunen aktivt för att dessa ska finansieras med Gröna lån.

För närvarande har kommunkoncernen tio investeringsobjekt finansierade med Gröna lån som uppgår till totalt 1 715 miljoner kronor. Exempel på investeringar som finansierats grönt är Trädgårdsstadens skola, Aspö ekologi och Block 4 på värmeverket. 

 

Kontakt: 
Bas Thjissen, finanscontroller Skövde kommun, 0500-49 81 93

 

Till höger finns en bild från inspelningen där Dan Sandén, VD på AB Skövdebostäder, berättar om Aspö ekologi som finansierats med gröna lån. Vid användning ange "foto:Skövde kommun"