Skövde kommun släpper Öppna Data

Under hösten har ett arbete pågått som lett fram till att Skövde kommun nu släpper sina första öppna datamängder.

På kommunens webbplats finns nu en Öppna Data-portal med information kring Öppna Data. Här finns också den katalog i vilken kommunens datakällor listas, beskrivs och görs tillgängliga. Detta bidrar till öppenhet och transparens, men framför allt nya tjänster.

- Vi har bevakat området och fattat ett strategiskt beslut att det nu är dags att börja släppa vår data fri på allvar så att vi kan skapa mer nytta för invånarna. Ett exempel är data om våra skolors utformning och placering som Hemnet hämtar från vår portal och ritar in på sin karta med bostäder till salu, säger IT-chef Fredrik Edholm.

Data för forskning och utveckling
Skövde kommun och de kommunala bolagen har i flera år delat data på sin webbplats i form av bland annat kartor och jämförelsetjänst för skolor och äldrevård samt genom Rådet För Främjande Av Kommunala Analyser,RKA:s, jämförelsedatabas Kolada. Nu tas steget att lansera data som mer riktar sig till utvecklare av digitala tjänster, det vill säga data som är maskinläsbar och tillgängliga i format som lämpar sig för forskning och utveckling.

Molntjänst
Genom ett samarbete med Meta Solutions har en kataloglösning driftsatts, som helt och fullt körs som molntjänst och presenterar sitt innehåll på Skövdes Öppna Data-portal. Genom att automatiskt skörda enligt DCAT-AP-standard, presenteras katalogen på det nationella initiativet oppnadata.se och på den europeiska motsvarigheten europeandataportal.eu. Konsultstöd från KnowIT har nyttjats för att ”kickstarta” satsningen och på kort tid har kommunen format ett startpaket från vilket man kan bygga vidare.

– På sikt kommer tänket och arbetssätten kring Öppna Data att beröra de flesta av kommunens verksamhetsområden. Inom systemförvaltningsområdet har det en given plats, ett område som vi för övrigt utvecklar under 2018 genom att införa systemförvaltningsmodellen PM3, avslutar Fredrik Edholm.

Kontakt
Tomas Monsén
IT-Utvecklare
0500 - 493604
tomas.monsen@skovde.se