Skövde kommuns nya näringslivschef heter Ramona Nilsson

Nu är det klart att Ramona Nilsson blir ny näringslivschef i Skövde kommun.

Ramona kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef i Mariestads kommun, där hon bland annat ansvarat för näringslivsfrågor och haft uppdraget att förbättra företagsklimatet. Tidigare har hon arbetat inom den privata sektorn, bland annat som VD och med marknadsföring.

Ramona är 43 år, bor i Skultorp i Skövde och tillträder som näringslivschef den 1 oktober.

- En näringslivschef är en viktig pusselbit som länk mellan kommunen och näringslivet. Ramona har erfarenhet från båda perspektiven vilket ger en mycket bra grund för att fortsätta utveckla detta samarbete, säger Rogher Selmosson, chef för sektor medborgare och samhällsutveckling där näringslivsenheten ingår.

Då samverkan med näringslivet är en viktig del i rollen som näringslivschef har dialog förts med Näringslivsforum angående rekryteringen.

- Från Näringslivsforums sida känner vi oss mycket nöjda att rekryteringen av ny näringslivschef är i hamn. Det är glädjande att den nya näringslivschefen har gedigen erfarenhet från det privata näringslivet på olika positioner och dessutom har arbetat med kommunal samhälls- och näringslivsutveckling. Skövdes näringslivs hälsar Ramona Nilsson välkommen till ett aktivt Skövde i utveckling och tillväxt, säger Ingi Jonasson, ordförande för Näringslivsforum. 

 

Frågor besvaras av:
Rogher Selmosson, chef för sektor medborgare och samhällsutveckling 0500-49 73 59